En toen kwam er een beschermde plant aangewaaid en wat moet ik daar als burger mee?

Ik heb mijn tuin verwaarloosd. Dit jaar had ik grootse plannen met een mooie moestuin, meer fruit in de tuin en een kruidentuintje bij ons terras. En toen kwam het onvoorspelbare van het leven, ik werd tot mijn grote verbazing en geluk zwanger. Het lukte me daardoor naast mijn werk en de zorg voor mijn gezin niet meer om aandacht te geven aan mijn tuin. Ik greep No Mow May aan om het gras niet te maaien, wat ik door liet lopen in tot ver in juni. Mijn nieuwe moestuin werd bedolven onder het onkruid en in mijn nieuw aangelegde kruidentuin die nog braak lag trok als vanzelf de eenjarige gewassen die hier langs de velden bloeien aan. Volgens mijn determinatie-app staat er nu ook Akkerdoornzaad. Een gewas dat op de Nederlandse rode lijst van planten staat. Ik ging op zoek naar wat mijn rechten of plichten zijn nu ik een beschermde plant in mijn tuin heb staan.

De weelderige en verwaarloosde kruidentuin met onder meer lavas, snijbiet, koolzaad en koriander

De akkerdoornzaad in mijn tuin is een eenjarige die zich graag op braakliggende grond vestigt. Ik had het stukje dat bedoeld was voor mijn kruidentuin inderdaad deels braak laten liggen. Planten komen op de rode lijst terecht als hun areaal of populatie sterk is teruggedrongen sinds 1950. Akkerdoornzaad is met 50-75% teruggedrongen en zou momenteel zeer beperkt voorkomen in Zuid-Holland, waar mijn tuin zich bevind. Ik voelde mij dus zeer vereerd met het aanwaaien van deze gast.

Iedere dag sterven er in Nederland twee soorten uit. Hoe minder soorten er zijn, hoe minder veerkrachtig (check bron biodiversiteitsherstel) de natuur is. Vele instanties zeggen dat dit decennium moet uitwijzen of de natuur weer de goede kant op gaat. Zelf ben ik geen ecoloog en probeer ik door de wirwar van informatie wijs te worden wat nu goed is voor de natuur en wat ik moet doen als ik een beschermde plant in mijn tuin tegenkom. En dat blijkt nog flink lastig.

Als een beschermde soort onopzettelijk wordt verstoord is dit niet strafbaar. Inmiddels weet ik echter dat ik een beschermde plant in mijn tuin heb en vraag ik mij af of ik nu strafbaar ben als ik deze verwijder. De wet Natuurbescherming geeft voor mij als burger nog geen eenduidig antwoord. Deze wet lijkt namelijk meer gericht op de overheid zelf, die zich committeert aan het beschermen en versterken van biologische diversiteit en de instandhouding van natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. De uitvoering hiervan ligt bij de provincies. Bij bouwterreinen wordt de bouwer gevraagd om planten te beschermen en te verplaatsen. De burger wordt alleen in de wet genoemd als het gaat om de jacht. De wet Natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en bestaat uit een samenvoeging van drie andere wetten. Nu is de overheid van plan om in 2022 de wet op te laten gaan in de Omgevingswet. Deze wet zou meer uit moeten wijzen wat de rechten en plichten zijn van de burger betreffende beschermde soorten.

Voorlopig lijk ik te kunnen doen met de plant wat ik zelf wil. Bovendien blijkt de plant, na wat ruggenspraak, helemaal geen akkerdoornzaad, maar gewoon koriander te zijn. Nog steeds goed voor de bijen, maar zeker niet een gewas van de rode lijst. Mocht er toch een keer een beschermde plant komen aanwaaien laat ik de plant staan en zal ik de zaden opvangen en later op een stukje grond dat nog geen begroeiing heeft uitstrooien. En dat dan natuurlijk niet in een natuurgebied maar gewoon langs een weg, waar niet veel wordt gemaaid.  

De koriander die werd gedetimineerd als akkerdoornzaad

Bronnen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top